MPT – Młodzieżowy Punkt Terapeutyczny

Dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów

W maju 2022r. Fundacja „Nie wykluczaj mnie” pozyskała i odremontowała lokal, zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 3/13.  Początkowo miejsce to miało służyć stacjonarnej realizacji projektów i przedsięwzięć prowadzonych przez organizację.

Jednakże Zarząd Fundacji w porozumieniu z socjoterapeutką – Magdaleną Glumińską postanowił rozpocząć nowy projekt o nazwie Młodzieżowy Punkt Terapeutyczny. W zamyśle miała to być odpowiedź na współczesne problemy młodzieży – występowanie kryzysów, zaburzeń psychicznych, uzależnień, zaniedbań w różnych obszarach.

Aktualnie młodzi ludzie i ich rodzice zmagają się z problemem utrudnionej dostępności do specjalistów pracujących z nastolatkami. Niejednokrotnie terminy oczekiwania na przyjęcie są wydłużone, a wiele sytuacji wymaga pilnych interwencji.

Tak powstał zespół składający się z psychologa, pedagoga oraz socjoterapeuty, którzy świadczą usługi z zakresu: pomocy psychologicznej, psychoterapii, poradnictwa i pomocy pedagogicznej, diagnozy i terapii pedagogicznej, terapii ręki, socjoterapii i arteterapii.

Dnia 09 września 2022r. miało miejsce oficjalne otwarcie Punktu. Mamy nadzieję, że projekt będzie się rozwijał, a do naszego grona dołączą kolejni specjaliści.

Zapraszamy do obserwowania Młodzieżowego Punktu Terapeutycznego na platformie społecznościowej Facebook.

Rzucamy rękawicę uzależnieniom

I Akcja Profilaktyczna Ośrodków Kuratorskich

Dzień pełen emocji za nami. Wakacje zakończyliśmy wspaniałym projektem, którego hasłem przewodnim było “Rzucamy rękawicę uzależnieniom”.

Przy współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych, Zakładem Poprawczym w Poznaniu oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu udało nam się wspólnie stworzyć:

“I Akcję Profilaktyczną Ośrodków Kuratorskich Okręgu Poznańskiego”,

w wydarzeniu wzięła również młodzież z Zakładu Poprawczego w Poznaniu oraz Świetlicy Środowiskowej “Anioły” z Szamotuł.

Głównym pomysłodawcą i organizatorem Akcji był Ośrodek Kuratorski nr 3 w Poznaniu!

W ramach wydarzenia młodzież mogła wziąć udział w grze terenowej przygotowanej przez kadrę Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu, w atrakcjach przygotowanych przez funkcjonariuszy Policji, zapoznać się z historią i życiem średniowiecznych wojów oraz wziąć udział w zawodach i grach przygotowanych przez Fundację: zawodach łuczniczych, pojedynkach rycerskich, zespołowej grze zręcznościowej – labirynt oraz zobaczyć zbroję rycerską z XV w.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, aktywny udział w przygotowanych atrakcjach i konkurencjach, i stworzenie cudownej atmosfery!

Dziękujemy również Radzie Osiedla Stare Miasto za udzielone wsparcie i bycie z Nami w tym dniu!

Zachęcamy do obejrzenia relacji z wydarzenia!

Eko-Ścieżka Sensoryczna

Dom Pomocy Społecznej Ugory w Poznaniu

Fundacja “Nie wykluczaj mnie” w ramach działań projektowych wykonała Eko-Ścieżkę Sensoryczną na terenie ogrodu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory w Poznaniu. Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej odbiorców projektu oraz integracja międzypokoleniowa. Projekt (wykonanie ścieżki) był realizowany przez młodzież z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu oraz podopiecznych i wolontariuszy Fundacji, pod opieką kadry pedagogicznej.

Podczas projektu otrzymaliśmy wsparcie fotografa –  wolontariusza oraz terapeuty zajęciowego – Justyny Merdy, dziękujemy!

W ramach integracji międzypokoleniowej przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczne z elementami hortiterapii.

Ścieżka sensoryczna okazała się idealnym miejscem na poprawę kondycji fizycznej osób starszych. Przebywanie w ogrodzie, kontakt z roślinami pobudza zmysły, poprawia sprawność procesów poznawczych oraz daje możliwości poprawy relacji społecznych. Ponadto wykonywanie prac ogrodniczych przez młodzież zintegrowało grupę, wzmocniło poczucie własnej wartości, umożliwiło uzyskanie nowych kompetencji i umiejętności.

Ścieżka została przygotowana tak, aby była trwała i służyła pensjonariuszom również po zakończeniu projektu.

Projekt finansowany ze środków firm zrzeszonych w ABL Poznań Chapter w ramach konkursu Green Walk Around The Block 2022 ! CAMP Chwaliszewo75 Centrum PISOP

Wolontariat

Z Fundacją “Nie wykluczaj mnie”

Wolontariat

Możesz włączyć się w podejmowane przez Fundację działania w formie wolontariatu. Rozwijaj swoje umiejętności wspólnie z nami!

  • pisanie projektów w młodym energicznym zespole,
  • prowadzenie profilu w mediach społecznościowych,
  • współpraca z innymi organizacjami oraz instytucjami.

Poznaj siebie – poznając innych!

Fundacja „Nie wykluczaj mnie” powstała z chęci niesienia różnorodnych form pomocy, przede wszystkim młodzieży oraz rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do przezwyciężania aktualnych życiowych trudności.

W tym celu, prowadzimy działania w wielu obszarach, takich jak: profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, wsparcie rodzin w procesie wychowawczym, rozwój zainteresowań i właściwych nawyków spędzania czasu wolnego, ochronę i promocję zdrowia, upowszechnianie praw dziecka, działalność charytatywną, promocję i organizację wolontariatu.

Nie zwlekaj! Napisz do nas teraz. Możesz skontaktować się z nami pisząc e-maila lub napisz do nas na Facebook’u!

IV Szybka Akcja Społeczna

„Kubek dla Seniora”

Już po raz czwarty zorganizowaliśmy Szybką Akcję Społeczną!

Tym razem została ona skierowana do seniorów, którzy przebywają w Domach Pomocy Społecznej. Kubek dla seniora to symbol ciepła, otwartości na drugiego człowieka, przekazanie symbolicznego uśmiechu i uścisków oraz miłych słów i szczerych życzeń bożonarodzeniowych.

Partnerem akcji był Ośrodek Kuratorski nr 3 w Poznaniu, z którego młodzież czynnie włączyła się w zbiórkę oraz pakowanie „kubków – prezentów”.

W akcję społeczną zaangażowało się też wiele szkół, instytucji, firm oraz osób prywatnych, nie jesteśmy w stanie wymienić Was wszystkich, ale możemy wszystkim podziękować właśnie tutaj – Jesteście wspaniali! Dziękujemy!

Reportaż na temat Akcji w TVP3 Poznań

Wakacje 2021

“Fabularna gra miejska”

Podczas wakacji letnich 2021 podopieczni Fundacji „Nie wykluczaj mnie” mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach o charakterze sportowym oraz edukacyjnym. Młodzież mieszkająca na terenie Osiedla Stare Miasto w Poznaniu chętnie uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych, tj. w wydarzeniu jakim była Fabularna Gra Miejska oraz w zajęciach sportowych w obiekcie „Wielka Spluwa” oraz warsztatach profilaktycznych i socjoterapeutycznych.

Podsumowanie gry odbyło się poprzez warsztaty profilaktyczne dla uczestników przedsięwzięcia połączone z rekreacją na świeżym powietrzu – spacer po starówce poznańskiej.

Planowane działania dopasowane zostały do wieku i zainteresowań odbiorców. Gra  została zorganizowana dla grupy do 20 podopiecznych Fundacji w wieku 13 – 17 lat. Była to młodzież objęta postępowaniem sądowym na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich lub z rodzin objętych ograniczeniem władzy rodzicielskiej na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Podczas wakacji letnich 2021 udało się osiągnąć założone w projekcie cele: integracja, edukacja, współzawodnictwo w duchu fair play, ćwiczenie uważności, wzbogacenie słownictwa skupionego wokół tematów: dom, rodzina, szkoła, nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne, pobudzenie wyobraźni.

Podopieczni Fundacji „Nie wykluczaj mnie” są również wychowankami Ośrodka Kuratorskiego nr 3 przy ulicy Wronieckiej 9. Dzięki współpracy Fundacji z Ośrodkiem Kuratorskim, opiekunami grupy podczas zajęć byli: kuratorzy sądowi, pedagodzy, socjoterapeuci. Kwalifikacje oraz umiejętności prowadzących zajęcia pozytywnie wpłynęły na wyrabianie właściwych nawyków spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie prawidłowych postaw społecznych wśród uczestników wydarzenia.

Fundacja „Nie wykluczaj mnie” współpracując z Ośrodkiem Kuratorskim nr 3 otrzymała wsparcie finansowe na pokrycie niektórych kosztów związanych z wyżywieniem oraz biletami wstępu na atrakcje podczas ferii zimowych.  „Fabularna Gra Miejska w nurcie Urban fantasy” pokazała młodzieży alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz w znacznym stopniu umożliwiły nabycie nowych umiejętności i rozwój zainteresowań. 

Międzyrzecz 2021

Wakacyjny wyjazd profilaktyczny

Podopieczni Fundacji „Nie wykluczaj mnie” oraz wychowankowie Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu kolejny już raz wzięli udział w wyjeździe wypoczynkowym, połączonym z zajęciami socjoterapeutycznymi oraz oddziaływaniami profilaktycznymi i wychowawczymi.

dniach 28 – 31 lipca, po 3 latach powróciliśmy do urokliwych krajobrazów Ziemi Lubuskiej słynącej z licznych jezior i wielkich połaci lasów. Nocowaliśmy w Pensjonacie Pod Strzechą nad Jeziorem Głębokie obok Międzyrzecza.

Podczas wyjazdu zwiedzaliśmy poniemieckie fortyfikacje Umocnionego Łuku Odry i Warty (Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie), co było doskonałą lekcją żywej historii. Odwiedziliśmy również Muzeum przy Zamku Międzyrzeckim, a także zwiedziliśmy warownię. Pod murami zamkowymi wzięliśmy udział w średniowiecznych grach plebejskich, jak również mieliśmy okazję stoczyć rycerskie pojedynki. Podczas wyjazdu do Międzyrzecza odbył się również spływ kajakowy rzeką Obrą.

W czasie wolnym młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych „pod chmurką”. Inną formą zajęć były kalambury, które integrowały całą grupę. Wspólnie spędzony czas pokazał, że umiemy się dobrze ze sobą bawić i w sposób kreatywny spędzać czas, co pozytywnie wpłynęło zarówno na podopiecznych jak i wychowawców.

Czterodniowy wyjazd zakończyliśmy nocną grą terenową. Pięć drużyn rywalizowało w konkurencjach sprawnościowych i wiedzowych, przygotowanych na poszczególnych punktach kontrolnych w ciemnym lesie.

Organizatorem wyjazdu była Fundacja „Nie wykluczaj mnie” przy wsparciu finansowym z Urzędu Miasta Poznania – Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, w ramach konkursu: „Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku”.

Odmień swoje podwórko 2021

W tym roku w okresie od maja do września pracowaliśmy wspólnie z Ośrodkiem Kuratorskim nr 3 w Poznaniu przy realizacji wydarzenia Odmień Swoje Podwórko 2021r. Głównym celem akcji była poprawa jakości życia w mieście poprzez zazielenianie, ożywienie i zagospodarowanie przestrzeni.

Akcja podzielona została na 2 etapy. Pierwszym z nich było spotkanie ze specjalistami z Uniwersytetu Przyrodniczego w celu poprawnego zdiagnozowania terenu i stworzenie projektu.

Drugim etapem była praca terenowa, czyli działania na skwerze przed Ośrodkiem Kuratorskim nr 3. Do prac ogrodniczych zaangażowani zostali wychowankowie placówki. Wspólne działania miały charakter integracyjny oraz pomogły w kształtowaniu właściwych nawyków i postaw proekologicznych.

Posadzone rośliny odmieniły zaniedbany skwer oraz dały przestrzeń do realizacji kolejnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Akcja “Odmień swoje podwórko” została zrealizowana w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania.

III Szybka Akcja Społeczna

„Podziel się kwiatami”

Budzimy się na wiosnę! Porządek w szafach zrobiony? Doskonale! Czas na porządek w kwiatach. Lubisz kwiaty i masz ich wiele w domu? Zajmujesz się kwiatami zawodowo lub jesteś amatorem i  chcesz się z nami podzielić? Nie czekaj, zrób to! Napisz do nas na Facebook’u. Możesz też wysłać maila lub zadzwonić.

III Szybka Akcja Społeczna „Podziel się kwiatami” to wspólna inicjatywa Fundacji „Nie wykluczaj mnie” oraz Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu. Celem akcji jest wniesienie powiewu wiosny  w zabytkowe mury placówki. Ośrodek Kuratorski Nr 3 mieści się w sercu miasta Poznania, na jednej z urokliwych uliczek przy Starym Rynku, na ulicy Wronieckiej 9. Jest to nietypowe miejsce z klimatem, które przyciąga każdego.

Jeśli resocjalizacja młodzieży to tylko w takim miejscu! Wychowankowie, kadra ośrodka oraz załoga Fundacji współpracują od lat. Aktualnie łączymy siły w III Szybkiej Akcji Społecznej „Podziel się kwiatami”. Celem akcji jest zebranie roślin, dla których ośrodek stanie się nowym domem.

Wierzymy, że kwiaty nie tylko upiększają otoczenie, ale działają pozytywnie na nasze samopoczucie. Powszechnie wiadomo także, że oczyszczają powietrze, którego jakość wpływa na nasze lepsze codzienne funkcjonowanie. Ponadto uważamy, że dbając o rośliny odkrywamy często ukryte cechy takie jak: empatia, wrażliwość, wyrozumiałość.

Podziel się kwiatami. Mogą być to kwiaty doniczkowe domowe lub uprawiane na zewnątrz, możesz także przynieść doniczki, których już nie używasz lub wesprzeć naszą akcję ziemią potrzebną do uprawy roślin, czy też drobnymi akcesoriami niezbędnymi przy wsadzaniu kwiatów.

Kwiaty oraz akcesoria można przynosić do 31 marca 2021r., od poniedziałku do piątku, w godzinach 15:30 – 19:00 do Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu przy ulicy Wronieckiej 9.

Potrzebujesz więcej informacji, chcesz o coś zapytać? Napisz do nas [email protected] lub zadzwoń pod numer 661 171 272. Dbając o naturę uczymy się dbać o siebie.

II Szybka Akcja Społeczna

„Tej! Szykuj tytkę dla kejtra!”

Zima, mrozy – warunki pogodowe, które nie sprzyjają nikomu, tym bardziej bezbronnym zwierzakom, które tylko dzięki opiece człowieka mogą to przetrwać. Przytuliska u Wandy, czyli schroniska w Przyborówku, Brodziszewie i Ruścu to miejsca prowadzone z wielkim sercem. Nasza Fundacja zorganizowała zbiórkę potrzebnych artykułów, w którą włączyło się wiele osób.

Zebraliśmy legowiska, karmy, koce i wiele innych potrzebnych rzeczy, które przydały się od zaraz. W akcję włączyła się młodzież z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu, której serdecznie dziękujemy za pomoc przy segregowaniu zebranych produktów. Dzięki Pani Kasi Nowak, wychowawczyni z Ośrodka akcja nabrała tempa i rozgłosu i gdyby nie ograniczenie czasowe – zbiórka nie miałaby końca! Serdecznie dziękujemy także Sylwii i Michałowi Banasiakom za przewiezienie rzeczy do schroniska. Dzięki Wam udało się z sukcesem zamknąć akcję.