Wakacje 2021

“Fabularna gra miejska”

Podczas wakacji letnich 2021 podopieczni Fundacji „Nie wykluczaj mnie” mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach o charakterze sportowym oraz edukacyjnym. Młodzież mieszkająca na terenie Osiedla Stare Miasto w Poznaniu chętnie uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych, tj. w wydarzeniu jakim była Fabularna Gra Miejska oraz w zajęciach sportowych w obiekcie „Wielka Spluwa” oraz warsztatach profilaktycznych i socjoterapeutycznych.

Podsumowanie gry odbyło się poprzez warsztaty profilaktyczne dla uczestników przedsięwzięcia połączone z rekreacją na świeżym powietrzu – spacer po starówce poznańskiej.

Planowane działania dopasowane zostały do wieku i zainteresowań odbiorców. Gra  została zorganizowana dla grupy do 20 podopiecznych Fundacji w wieku 13 – 17 lat. Była to młodzież objęta postępowaniem sądowym na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich lub z rodzin objętych ograniczeniem władzy rodzicielskiej na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Podczas wakacji letnich 2021 udało się osiągnąć założone w projekcie cele: integracja, edukacja, współzawodnictwo w duchu fair play, ćwiczenie uważności, wzbogacenie słownictwa skupionego wokół tematów: dom, rodzina, szkoła, nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne, pobudzenie wyobraźni.

Podopieczni Fundacji „Nie wykluczaj mnie” są również wychowankami Ośrodka Kuratorskiego nr 3 przy ulicy Wronieckiej 9. Dzięki współpracy Fundacji z Ośrodkiem Kuratorskim, opiekunami grupy podczas zajęć byli: kuratorzy sądowi, pedagodzy, socjoterapeuci. Kwalifikacje oraz umiejętności prowadzących zajęcia pozytywnie wpłynęły na wyrabianie właściwych nawyków spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie prawidłowych postaw społecznych wśród uczestników wydarzenia.

Fundacja „Nie wykluczaj mnie” współpracując z Ośrodkiem Kuratorskim nr 3 otrzymała wsparcie finansowe na pokrycie niektórych kosztów związanych z wyżywieniem oraz biletami wstępu na atrakcje podczas ferii zimowych.  „Fabularna Gra Miejska w nurcie Urban fantasy” pokazała młodzieży alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz w znacznym stopniu umożliwiły nabycie nowych umiejętności i rozwój zainteresowań. 

Ferie zimowe i wakacje letnie

„… z Radą Osiedla Stare Miasto w Poznaniu.”

Fundacja „Nie wykluczaj mnie” od początku powstania współpracuje z Radą Osiedla Stare Miasto w Poznaniu. Dzięki możliwości dofinansowania wypoczynku letniego i zimowego oraz „grantom staromiejskim”, podopieczni Fundacji rozwijają swoje zainteresowania i pasje, a także odkrywają nowe możliwości, które pozytywnie wpływają na ich rozwój.

Podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich podopieczni Fundacji „Nie wykluczaj mnie” mają możliwość uczestniczenia w zajęciach o charakterze sportowym oraz edukacyjnym. Młodzież mieszkająca na terenie Osiedla Stare Miasto chętnie i licznie uczestniczy w zajęciach zorganizowanych.

W czasie półkolonii odwiedzamy takie miejsca jak: Termy MaltańskieMultikinolodowisko „Chwiałka”, czy latem – kolejkę górską Adrenaline na Malcie, a także doskonale bawimy się w poznańskich Escape Room’ach. Spotkania zawsze zakończone są wspólnym, ciepłym posiłkiem dla wszystkich uczestników.

Zajęcia sportowe to obowiązkowy punkt każdych półkolonii. Sportowe umiejętności nasi podopieczni z wielką przyjemnością prezentują w „Energi Parku” oraz podczas gry w kręgle.

Podopieczni Fundacji „Nie wykluczaj mnie” są również wychowankami Ośrodka Kuratorskiego nr 3 przy ulicy Wronieckiej 9. Dzięki współpracy Fundacji z Ośrodkiem Kuratorskim, opiekunami grupy podczas zajęć jest zawsze wykwalifikowana kadra: kuratorzy sądowi, pedagodzy, socjoterapeuci. Kwalifikacje oraz umiejętności prowadzących zajęcia pozytywnie wpływają na wyrabianie właściwych nawyków spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie prawidłowych postaw społecznych wśród uczestników wypoczynku.

Dzięki dofinansowaniom z Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu mamy możliwość pokazania młodzieży alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz pomagamy w nabyciu nowych umiejętności i rozwoju zainteresowań.

„Nie daj się nabić w butelkę – powiedz NIE alkoholowi”

Półkolonie letnie oraz wyjazd wakacyjny do Wałcza – 2015

Projekt ten skierowany był do młodzieży uczęszczającej do Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu. Jego nadrzędnym celem było promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, jako alternatywy dla zachowań negatywnych, takich jak zażywanie substancji psychoaktywnych, a także profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa.

W trakcie trwania projektu podopieczni Ośrodka oraz Fundacji mieli możliwość skorzystania z wielu atrakcji. W okresie od czerwca do września 2015 roku organizowane były wyjścia rekreacyjno-integracyjne. W trakcie trwania półkolonii prowadzone były warsztaty profilaktyczne, pogadanki dotyczące konsekwencji prawnych związanych z alkoholizacją dzieci i młodzieży, warsztaty sportowe i profilaktyczne, promujące zdrowy styl życia. Ponadto zorganizowane zostały również warsztaty socjoterapeutyczne i warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Był to intensywny czas, gdyż oprócz prowadzonych zajęć profilaktycznych i warsztatów, młodzież w ramach wyrównywania szans, miała możliwość skorzystania z wyjść do kina, na kręgle, na pływalnię, do „Fantazy Parku”.

Zdecydowanie najatrakcyjniejszym elementem projektu okazał się jednak czerwcowy wyjazd do Wałcza. Podopieczni Fundacji i Ośrodka mieli możliwość spędzenia kilku dni w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu. Młodzież  miała okazję zwiedzić zabytki Wałcza, popłynąć motorówką, a także spędzić czas wolny na łonie natury i wspólne wieczory przy ognisku. W trakcie wyjazdu również prowadzone były działania profilaktyczne, warsztatowe, a także sportowe.

Projekt realizowany był w ramach zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Projekt został sfinansowany przez Miasto Poznań – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.