“PoMOCna dłoń”

Profilaktyka zdrowia psychicznego

Zaczynamy rok 2023 nowym projektem,  pt. „PoMOCna dłoń” Projekt realizowany jest w okresie od od 1 stycznia do 30 czerwca 2023r i zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.

Celem realizacji zadania publicznego jest upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

Warsztaty odbywać się będą w placówkach szkolno – wychowawczych i edukacyjnych oraz oświatowych, ponieważ jak wiadomo środowisko szkolne i rówieśnicze może wzmacniać zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, ale też ujawniać istniejące problemy lub je powodować.

Warsztaty będę miały charakter spotkań grupowych z psychologiem, psychopedagogiem oraz socjoterapeutą. Spotkania z uczestnikami projektu odbywać się będą w czasie godziny wychowawczej w szkole czy innej placówce. Na zakończenie projektu przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny z nagrodami, pt. “eMOCje a TY”, wśród wszystkich chętnych uczestników projektu.

Miejscem realizacji zadania będzie siedziba fundacji na ul. Młyńskiej 3/13 Poznań, a także placówki oświatowe i instytucje zajmujące się pomocą dla osób wykluczonych na terenie powiatu poznańskiego m.in miasto Poznań, Zalasewo, Swarzędz, Kobylnica, Kostrzyn.

Odbiorcami projektu jest młodzież w wieku 10 – 17 lat.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

V Szybka Akcja Społeczna

“Przytulne życzenia”

Ruszamy z V Szybką Akcją Społeczną “Przytulne życzenia”

W tym roku piszemy życzenia dla seniorów z Domów Pomocy Społecznej, a do nich dołączamy przytulne prezenty – skarpety! Pamiętajcie, że prezent ma ucieszyć każdego potrzebującego, w związku z tym podarować możemy tylko skarpety BEZUCISKOWE.

Jak wziąć udział w Akcji? To tylko 4 kroki!

1. Wybierz jedną z lokalizacji, która Tobie odpowiada.

2. Przyjdź i wybierz kopertę z imieniem osoby, dla której chcesz napisać życzenia.

3. Napisz życzenia świąteczne.

4. Podaruj skarpety w prezencie.

Już od jutra możecie przynosić prezenty i pisać życzenia w Ośrodek Kuratorski nr 3 w Poznaniu!

W kolejnych dniach pojawi się więcej lokalizacji! Śledź nasze media społecznościowe.

“Senior w ogrodzie”

“Senior w ogrodzie” to nasz kolejny projekt zrealizowany z myślą o seniorach, którzy przebywają w Domach Pomocy Społecznej.

Tym razem nasza Fundacja działała w DPS Konarskiego w Poznaniu! Nasze działania chętnie wsparła młodzież z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu.

Razem stworzyliśmy przyjazną przestrzeń w ogrodzie, w której będą mogły odbywać się różnego rodzaju wydarzenia rozwijające pasje seniorów. Odrestaurowaliśmy również obiekty, które posłużą jako miejsce do wypoczynku, ale także umożliwią przeprowadzanie warsztatów i spotkań.

W ramach projektu udało nam się naprawić 4 ławki oraz zniszczoną podczas wichury altanę.

Projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

#poMOCni #poznan

Młodzieżowy Punkt Terapeutyczny – Wsparcie dla Ukrainy

Pomoc Ukrainie w obliczu konfliktu zbrojnego – 24 lutego 2022r.

Celem projektu było wsparcie w adaptacji i integracji uchodźców z Ukrainy, w szczególności młodzieży w wieku 10 – 17 lat.

Otrzymana w Punkcie Terapeutycznym pomoc pozwoliła uchodźcom w sposób aktywny i sprawny poruszać się w nowym dla nich środowisku. Warsztaty grupowe i zajęcia indywidualne z zakresu psychologii, socjoterapii oraz poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej pomogły w zapewnieniu podstawowych potrzeb emocjonalnych młodzieży.

Współpracowaliśmy z miejskimi jednostkami pomocy dla uchodźców. Działania w Młodzieżowym Punkcie Terapeutycznym podejmowane były w okresie od maja do końca września 2022 roku. Spotkania warsztatowe i indywidualne pozwoliły na rozwój zdolności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i osobistych, przy uwzględnieniu czynników środowiskowych nowego miejsca zamieszkana, nowej społeczności lokalnej. Specjaliści pracujący w Młodzieżowym Punkcie dostosowali warunki i formy pracy do indywidualnych potrzeb.

Warsztaty oraz zajęcia podsumowujące projekt  miały na celu wspólną adaptację i integrację z młodzieżą z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu.

Podczas projektu młodzież poznała i zwiedziła lokalne atrakcje na terenie Miasta Poznania. Projekt zakończyły wspólne warsztaty  w Młodzieżowym Punkcie Terapeutycznym. Pokazaliśmy młodym ludziom, iż pomimo różnic kulturowych myślą oraz funkcjonują podobnie na całym świecie.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

MPT – Młodzieżowy Punkt Terapeutyczny

Dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów

W maju 2022r. Fundacja „Nie wykluczaj mnie” pozyskała i odremontowała lokal, zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 3/13.  Początkowo miejsce to miało służyć stacjonarnej realizacji projektów i przedsięwzięć prowadzonych przez organizację.

Jednakże Zarząd Fundacji w porozumieniu z socjoterapeutką – Magdaleną Glumińską postanowił rozpocząć nowy projekt o nazwie Młodzieżowy Punkt Terapeutyczny. W zamyśle miała to być odpowiedź na współczesne problemy młodzieży – występowanie kryzysów, zaburzeń psychicznych, uzależnień, zaniedbań w różnych obszarach.

Aktualnie młodzi ludzie i ich rodzice zmagają się z problemem utrudnionej dostępności do specjalistów pracujących z nastolatkami. Niejednokrotnie terminy oczekiwania na przyjęcie są wydłużone, a wiele sytuacji wymaga pilnych interwencji.

Tak powstał zespół składający się z psychologa, pedagoga oraz socjoterapeuty, którzy świadczą usługi z zakresu: pomocy psychologicznej, psychoterapii, poradnictwa i pomocy pedagogicznej, diagnozy i terapii pedagogicznej, terapii ręki, socjoterapii i arteterapii.

Dnia 09 września 2022r. miało miejsce oficjalne otwarcie Punktu. Mamy nadzieję, że projekt będzie się rozwijał, a do naszego grona dołączą kolejni specjaliści.

Zapraszamy do obserwowania Młodzieżowego Punktu Terapeutycznego na platformie społecznościowej Facebook.

Rzucamy rękawicę uzależnieniom

I Akcja Profilaktyczna Ośrodków Kuratorskich

Dzień pełen emocji za nami. Wakacje zakończyliśmy wspaniałym projektem, którego hasłem przewodnim było “Rzucamy rękawicę uzależnieniom”.

Przy współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych, Zakładem Poprawczym w Poznaniu oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu udało nam się wspólnie stworzyć:

“I Akcję Profilaktyczną Ośrodków Kuratorskich Okręgu Poznańskiego”,

w wydarzeniu wzięła również młodzież z Zakładu Poprawczego w Poznaniu oraz Świetlicy Środowiskowej “Anioły” z Szamotuł.

Głównym pomysłodawcą i organizatorem Akcji był Ośrodek Kuratorski nr 3 w Poznaniu!

W ramach wydarzenia młodzież mogła wziąć udział w grze terenowej przygotowanej przez kadrę Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu, w atrakcjach przygotowanych przez funkcjonariuszy Policji, zapoznać się z historią i życiem średniowiecznych wojów oraz wziąć udział w zawodach i grach przygotowanych przez Fundację: zawodach łuczniczych, pojedynkach rycerskich, zespołowej grze zręcznościowej – labirynt oraz zobaczyć zbroję rycerską z XV w.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, aktywny udział w przygotowanych atrakcjach i konkurencjach, i stworzenie cudownej atmosfery!

Dziękujemy również Radzie Osiedla Stare Miasto za udzielone wsparcie i bycie z Nami w tym dniu!

Zachęcamy do obejrzenia relacji z wydarzenia!

Eko-Ścieżka Sensoryczna

Dom Pomocy Społecznej Ugory w Poznaniu

Fundacja “Nie wykluczaj mnie” w ramach działań projektowych wykonała Eko-Ścieżkę Sensoryczną na terenie ogrodu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory w Poznaniu. Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej odbiorców projektu oraz integracja międzypokoleniowa. Projekt (wykonanie ścieżki) był realizowany przez młodzież z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu oraz podopiecznych i wolontariuszy Fundacji, pod opieką kadry pedagogicznej.

Podczas projektu otrzymaliśmy wsparcie fotografa –  wolontariusza oraz terapeuty zajęciowego – Justyny Merdy, dziękujemy!

W ramach integracji międzypokoleniowej przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczne z elementami hortiterapii.

Ścieżka sensoryczna okazała się idealnym miejscem na poprawę kondycji fizycznej osób starszych. Przebywanie w ogrodzie, kontakt z roślinami pobudza zmysły, poprawia sprawność procesów poznawczych oraz daje możliwości poprawy relacji społecznych. Ponadto wykonywanie prac ogrodniczych przez młodzież zintegrowało grupę, wzmocniło poczucie własnej wartości, umożliwiło uzyskanie nowych kompetencji i umiejętności.

Ścieżka została przygotowana tak, aby była trwała i służyła pensjonariuszom również po zakończeniu projektu.

Projekt finansowany ze środków firm zrzeszonych w ABL Poznań Chapter w ramach konkursu Green Walk Around The Block 2022 ! CAMP Chwaliszewo75 Centrum PISOP

Wolontariat

Z Fundacją “Nie wykluczaj mnie”

Wolontariat

Możesz włączyć się w podejmowane przez Fundację działania w formie wolontariatu. Rozwijaj swoje umiejętności wspólnie z nami!

  • pisanie projektów w młodym energicznym zespole,
  • prowadzenie profilu w mediach społecznościowych,
  • współpraca z innymi organizacjami oraz instytucjami.

Poznaj siebie – poznając innych!

Fundacja „Nie wykluczaj mnie” powstała z chęci niesienia różnorodnych form pomocy, przede wszystkim młodzieży oraz rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do przezwyciężania aktualnych życiowych trudności.

W tym celu, prowadzimy działania w wielu obszarach, takich jak: profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, wsparcie rodzin w procesie wychowawczym, rozwój zainteresowań i właściwych nawyków spędzania czasu wolnego, ochronę i promocję zdrowia, upowszechnianie praw dziecka, działalność charytatywną, promocję i organizację wolontariatu.

Nie zwlekaj! Napisz do nas teraz. Możesz skontaktować się z nami pisząc e-maila lub napisz do nas na Facebook’u!

IV Szybka Akcja Społeczna

„Kubek dla Seniora”

Już po raz czwarty zorganizowaliśmy Szybką Akcję Społeczną!

Tym razem została ona skierowana do seniorów, którzy przebywają w Domach Pomocy Społecznej. Kubek dla seniora to symbol ciepła, otwartości na drugiego człowieka, przekazanie symbolicznego uśmiechu i uścisków oraz miłych słów i szczerych życzeń bożonarodzeniowych.

Partnerem akcji był Ośrodek Kuratorski nr 3 w Poznaniu, z którego młodzież czynnie włączyła się w zbiórkę oraz pakowanie „kubków – prezentów”.

W akcję społeczną zaangażowało się też wiele szkół, instytucji, firm oraz osób prywatnych, nie jesteśmy w stanie wymienić Was wszystkich, ale możemy wszystkim podziękować właśnie tutaj – Jesteście wspaniali! Dziękujemy!

Reportaż na temat Akcji w TVP3 Poznań