Wakacje 2021

“Fabularna gra miejska”

Podczas wakacji letnich 2021 podopieczni Fundacji „Nie wykluczaj mnie” mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach o charakterze sportowym oraz edukacyjnym. Młodzież mieszkająca na terenie Osiedla Stare Miasto w Poznaniu chętnie uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych, tj. w wydarzeniu jakim była Fabularna Gra Miejska oraz w zajęciach sportowych w obiekcie „Wielka Spluwa” oraz warsztatach profilaktycznych i socjoterapeutycznych.

Podsumowanie gry odbyło się poprzez warsztaty profilaktyczne dla uczestników przedsięwzięcia połączone z rekreacją na świeżym powietrzu – spacer po starówce poznańskiej.

Planowane działania dopasowane zostały do wieku i zainteresowań odbiorców. Gra  została zorganizowana dla grupy do 20 podopiecznych Fundacji w wieku 13 – 17 lat. Była to młodzież objęta postępowaniem sądowym na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich lub z rodzin objętych ograniczeniem władzy rodzicielskiej na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Podczas wakacji letnich 2021 udało się osiągnąć założone w projekcie cele: integracja, edukacja, współzawodnictwo w duchu fair play, ćwiczenie uważności, wzbogacenie słownictwa skupionego wokół tematów: dom, rodzina, szkoła, nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne, pobudzenie wyobraźni.

Podopieczni Fundacji „Nie wykluczaj mnie” są również wychowankami Ośrodka Kuratorskiego nr 3 przy ulicy Wronieckiej 9. Dzięki współpracy Fundacji z Ośrodkiem Kuratorskim, opiekunami grupy podczas zajęć byli: kuratorzy sądowi, pedagodzy, socjoterapeuci. Kwalifikacje oraz umiejętności prowadzących zajęcia pozytywnie wpłynęły na wyrabianie właściwych nawyków spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie prawidłowych postaw społecznych wśród uczestników wydarzenia.

Fundacja „Nie wykluczaj mnie” współpracując z Ośrodkiem Kuratorskim nr 3 otrzymała wsparcie finansowe na pokrycie niektórych kosztów związanych z wyżywieniem oraz biletami wstępu na atrakcje podczas ferii zimowych.  „Fabularna Gra Miejska w nurcie Urban fantasy” pokazała młodzieży alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz w znacznym stopniu umożliwiły nabycie nowych umiejętności i rozwój zainteresowań.