„Skwerek sąsiedzki”

Wspólna zielona przestrzeń.

skwerek_sasiedzki

Koniec wakacji i błogiego lenistwa – to czas na aktywne działanie!

Młodzież z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu wykorzystała ciepły schyłek lata do działań w projekcie Skwerek sąsiedzki”.

Celem była integracja społeczna mieszkańców dwóch podwórek staromiejskich z młodzieżą z Ośrodka, przy wspólnych pracach ogrodniczych.

Wypracowywaliśmy wśród młodzieży nowe, trwałe nawyki i zachowania dotyczące ekologicznego stylu życia w najbliższym otoczeniu, ale również wzbudzaliśmy w młodzieży motywację do działania na rzecz ochrony środowiska i lokalnej wspólnoty.

Projekt był odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Celem było zazielenienie jednego z podwórek staromiejskich, ale również integracja mieszkańców z młodzieżą z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu. Oczywiście nie zapomnieliśmy o świetnej zabawie, która nam towarzyszyła przy tworzeniu wspólnego dobra.

Serdeczne podziękowania dla Centrum Inicjatyw Lokalnych – Spójnik za pomoc i wsparcie przy tworzeniu i realizacji inicjatywy!

Projekt realizowany w ramach konkursu : „Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022-2024” (Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem – dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Poznania).