Odmień swoje podwórko 2021

W tym roku w okresie od maja do września pracowaliśmy wspólnie z Ośrodkiem Kuratorskim nr 3 w Poznaniu przy realizacji wydarzenia Odmień Swoje Podwórko 2021r. Głównym celem akcji była poprawa jakości życia w mieście poprzez zazielenianie, ożywienie i zagospodarowanie przestrzeni.

Akcja podzielona została na 2 etapy. Pierwszym z nich było spotkanie ze specjalistami z Uniwersytetu Przyrodniczego w celu poprawnego zdiagnozowania terenu i stworzenie projektu.

Drugim etapem była praca terenowa, czyli działania na skwerze przed Ośrodkiem Kuratorskim nr 3. Do prac ogrodniczych zaangażowani zostali wychowankowie placówki. Wspólne działania miały charakter integracyjny oraz pomogły w kształtowaniu właściwych nawyków i postaw proekologicznych.

Posadzone rośliny odmieniły zaniedbany skwer oraz dały przestrzeń do realizacji kolejnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Akcja “Odmień swoje podwórko” została zrealizowana w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania.