„Skwerek sąsiedzki”

Wspólna zielona przestrzeń.

Koniec wakacji i błogiego lenistwa – to czas na aktywne działanie!

Młodzież z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu wykorzystała ciepły schyłek lata do działań w projekcie Skwerek sąsiedzki”.

Celem była integracja społeczna mieszkańców dwóch podwórek staromiejskich z młodzieżą z Ośrodka, przy wspólnych pracach ogrodniczych.

Wypracowywaliśmy wśród młodzieży nowe, trwałe nawyki i zachowania dotyczące ekologicznego stylu życia w najbliższym otoczeniu, ale również wzbudzaliśmy w młodzieży motywację do działania na rzecz ochrony środowiska i lokalnej wspólnoty.

Projekt był odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Celem było zazielenienie jednego z podwórek staromiejskich, ale również integracja mieszkańców z młodzieżą z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu. Oczywiście nie zapomnieliśmy o świetnej zabawie, która nam towarzyszyła przy tworzeniu wspólnego dobra.

Serdeczne podziękowania dla Centrum Inicjatyw Lokalnych – Spójnik za pomoc i wsparcie przy tworzeniu i realizacji inicjatywy!

Projekt realizowany w ramach konkursu : „Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022-2024” (Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem – dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Poznania).

“Senior w ogrodzie”

“Senior w ogrodzie” to nasz kolejny projekt zrealizowany z myślą o seniorach, którzy przebywają w Domach Pomocy Społecznej.

Tym razem nasza Fundacja działała w DPS Konarskiego w Poznaniu! Nasze działania chętnie wsparła młodzież z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu.

Razem stworzyliśmy przyjazną przestrzeń w ogrodzie, w której będą mogły odbywać się różnego rodzaju wydarzenia rozwijające pasje seniorów. Odrestaurowaliśmy również obiekty, które posłużą jako miejsce do wypoczynku, ale także umożliwią przeprowadzanie warsztatów i spotkań.

W ramach projektu udało nam się naprawić 4 ławki oraz zniszczoną podczas wichury altanę.

Projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

#poMOCni #poznan

MPT – Młodzieżowy Punkt Terapeutyczny

Dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów

W maju 2022r. Fundacja „Nie wykluczaj mnie” pozyskała i odremontowała lokal, zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 3/13.  Początkowo miejsce to miało służyć stacjonarnej realizacji projektów i przedsięwzięć prowadzonych przez organizację.

Jednakże Zarząd Fundacji w porozumieniu z socjoterapeutką – Magdaleną Glumińską postanowił rozpocząć nowy projekt o nazwie Młodzieżowy Punkt Terapeutyczny. W zamyśle miała to być odpowiedź na współczesne problemy młodzieży – występowanie kryzysów, zaburzeń psychicznych, uzależnień, zaniedbań w różnych obszarach.

Aktualnie młodzi ludzie i ich rodzice zmagają się z problemem utrudnionej dostępności do specjalistów pracujących z nastolatkami. Niejednokrotnie terminy oczekiwania na przyjęcie są wydłużone, a wiele sytuacji wymaga pilnych interwencji.

Tak powstał zespół składający się z psychologa, pedagoga oraz socjoterapeuty, którzy świadczą usługi z zakresu: pomocy psychologicznej, psychoterapii, poradnictwa i pomocy pedagogicznej, diagnozy i terapii pedagogicznej, terapii ręki, socjoterapii i arteterapii.

Dnia 09 września 2022r. miało miejsce oficjalne otwarcie Punktu. Mamy nadzieję, że projekt będzie się rozwijał, a do naszego grona dołączą kolejni specjaliści.

Zapraszamy do obserwowania Młodzieżowego Punktu Terapeutycznego na platformie społecznościowej Facebook.

Eko-Ścieżka Sensoryczna

Dom Pomocy Społecznej Ugory w Poznaniu

Fundacja “Nie wykluczaj mnie” w ramach działań projektowych wykonała Eko-Ścieżkę Sensoryczną na terenie ogrodu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory w Poznaniu. Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej odbiorców projektu oraz integracja międzypokoleniowa. Projekt (wykonanie ścieżki) był realizowany przez młodzież z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu oraz podopiecznych i wolontariuszy Fundacji, pod opieką kadry pedagogicznej.

Podczas projektu otrzymaliśmy wsparcie fotografa –  wolontariusza oraz terapeuty zajęciowego – Justyny Merdy, dziękujemy!

W ramach integracji międzypokoleniowej przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczne z elementami hortiterapii.

Ścieżka sensoryczna okazała się idealnym miejscem na poprawę kondycji fizycznej osób starszych. Przebywanie w ogrodzie, kontakt z roślinami pobudza zmysły, poprawia sprawność procesów poznawczych oraz daje możliwości poprawy relacji społecznych. Ponadto wykonywanie prac ogrodniczych przez młodzież zintegrowało grupę, wzmocniło poczucie własnej wartości, umożliwiło uzyskanie nowych kompetencji i umiejętności.

Ścieżka została przygotowana tak, aby była trwała i służyła pensjonariuszom również po zakończeniu projektu.

Projekt finansowany ze środków firm zrzeszonych w ABL Poznań Chapter w ramach konkursu Green Walk Around The Block 2022 ! CAMP Chwaliszewo75 Centrum PISOP

Odmień swoje podwórko 2021

W tym roku w okresie od maja do września pracowaliśmy wspólnie z Ośrodkiem Kuratorskim nr 3 w Poznaniu przy realizacji wydarzenia Odmień Swoje Podwórko 2021r. Głównym celem akcji była poprawa jakości życia w mieście poprzez zazielenianie, ożywienie i zagospodarowanie przestrzeni.

Akcja podzielona została na 2 etapy. Pierwszym z nich było spotkanie ze specjalistami z Uniwersytetu Przyrodniczego w celu poprawnego zdiagnozowania terenu i stworzenie projektu.

Drugim etapem była praca terenowa, czyli działania na skwerze przed Ośrodkiem Kuratorskim nr 3. Do prac ogrodniczych zaangażowani zostali wychowankowie placówki. Wspólne działania miały charakter integracyjny oraz pomogły w kształtowaniu właściwych nawyków i postaw proekologicznych.

Posadzone rośliny odmieniły zaniedbany skwer oraz dały przestrzeń do realizacji kolejnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Akcja “Odmień swoje podwórko” została zrealizowana w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania.

“Nowe Miasto – Nowe Miejsce”

Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do nauki i wypoczynku

We wrześniu 2020r., Fundacja „Nie wykluczaj mnie” zrealizowała kolejny projekt z obszaru, nazywanego przez członków Fundacji „Infrastrukturalnym”.

Projekt ten polegał na stworzeniu miejsca do wypoczynku oraz prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych na świeżym powietrzu. Odbiorcami projektu stali się pracownicy i wychowankowie nowopowstałego Ośrodka Kuratorskiego nr 1, przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

W ramach przedsięwzięcia udało się cyklicznie publikować online plansze/plakaty o charakterze profilaktycznym. Ponadto w ramach projektu przeprowadzone zostały z młodzieżą warsztaty socjoterapeutyczne oraz warsztaty integracyjne.

Jednakże, głównym elementem projektu były warsztaty budowlano-stolarskie oraz ogrodnicze, w ramach których powstała pergola przyozdobiona kwiatami oraz meble ogrodowe wykonane z europalet. Twórcami tej przestrzeni byli członkowie Fundacji, wychowawcy Ośrodka Kuratorskiego, podopieczni placówki wraz ze swoimi rodzinami.

Dzięki projektowi udało się, poprzez integrację społeczności lokalnej, stworzyć atrakcyjną przestrzeń, która jest publicznie dostępna dla mieszkańców osiedla oraz Miasta Poznania.

Przedsięwzięcie zostało udokumentowane w postaci zdjęć oraz filmu, stworzonego przez Członka Rady Fundacji – Damiana Łęszczaka, do którego obejrzenia serdecznie zapraszamy!

Projekt został dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 w ramach Konkursu.

„Otwórz się na innych”

Integracja środowiska lokalnego poprzez sport i rekreację.

Siłownia 2017

Trzyosobowa grupa nieformalna – „Otwórz się na innych”, pod patronatem Fundacji „Nie wykluczaj mnie”, aktywnie działała podczas wakacji 2017! „Integracja środowiska lokalnego poprzez sport i rekreację” to hasło przewodnie podejmowanych działań!

Pełni zapału i energii do pomagania innym nie zwalnialiśmy tempa i prężnie działaliśmy przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu było propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Osiedla Stare Miasto w Poznaniu, poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zmienianie nawyków żywieniowych, dzięki warsztatom kulinarnym.

Ponadto zgodnie z założeniami organizatorów konkursu: Centrum PISOPFundusz Inicjatyw Obywatelskich – Wielkopolska Wiara oraz Caritas Poznań, nasz projekt pomógł zintegrować się docelowej grupie mieszkańców Osiedla Stare Miasto w Poznaniu.

W ramach projektu zakupiony został sprzęt sportowy oraz wyposażenie kuchni, z którego aktualnie korzystają podopieczni Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu. Dzięki naszej współpracy, ku uciesze młodzieży, udało się stworzyć dobrze wyposażoną siłownię, kuchnię oraz zorganizować festyn rodzinny.

„Dziedziniec Stare Miasto”

Rewitalizacja dziedzińca przed Ośrodkiem Kuratorskim nr 3 w Poznaniu.

„Dziedziniec Stare Miasto”

W okresie od czerwca do sierpnia 2016 roku Fundacja „Nie wykluczaj mnie” realizowała projekt, w ramach konkursu „Lokalne inicjatywy osiedlowe”. Do realizacji tego przedsięwzięcia udało się zaangażować podopiecznych Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu i to między innymi do nich skierowany był projekt „Dziedziniec Stare Miasto”.

Całe wydarzenie miało charakter integracyjny, gdyż w jego realizacji, oprócz młodzieży uczęszczającej do Ośrodka, udział wzięli również członkowie ich rodzin, znajomi i sąsiedzi. Nad prawidłowym przebiegiem prac czuwali członkowie Fundacji, wychowawcy Ośrodka Kuratorskiego nr 3, wolontariusze, praktykanci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sam projekt w założeniu podzielony został na 3 części. Pierwsza i zarazem kluczowa część polegała na wykonaniu wszelkich prac rewitalizacyjnych. W przeciągu kilku dni, intensywnych działań, udało się:

 • zakupić sprzęt, sadzonki oraz materiały budowlane potrzebne do realizacji projektu,
 • zaimpregnować całość zakupionego drewna,
 • wykonać drewniane ławki,
 • wykonać stoliki z europalet,
 • zamontować ozdobną pergolę,
 • przekopać pas zieleni, zabezpieczyć geowłókniną i wysypać korą,
 • posadzić kwiaty,
 • odmalować kraty zabezpieczające okna Ośrodka,
 • uporządkować miejsce prac.

Drugi element projektu, w założeniu miał charakter ciągły – pielęgnacja posadzonych roślin i dbanie o porządek. Tym, po realizacji projektu, zajmować się miała młodzież uczęszczająca do Ośrodka.

Trzecią częścią projektu były cykliczne zajęcia dla młodzieży z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 – zabawy edukacyjne, pogadanki, warsztaty sportowe, warsztaty kulinarne i inne alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zakończone festynem rodzinny, który odbył się 11.08.2016r. Podczas festynu ponownie spotkały się osoby, które brały udział przy pierwszym etapie projektu.

Projekt, jako jeden z pierwszych o charakterze infrastrukturalnym, realizowany przez Fundację „Nie wykluczaj mnie”, odniósł niewątpliwie duży sukces. Udało nam się nie tylko odnowić jeden z dziedzińców Dzielnicy Starego Miasta, tworząc miejsce do spędzania wolnego czasu i wypoczynku na świeżym powietrzu, ale także zintegrować społeczność lokalną, obudzić w niej postawę obywatelskości, chęć współpracy i realizacji wspólnego celu.

Projekt finansowany był ze środków Rady Osiedla Stare Miasto, w ramach działań lokalnych – Staromiejska Inicjatywa Osiedlowa.

“W punkt!”

Tworzymy przestrzeń do rozwoju zainteresowań i pasji!

„W punkt!”

Misją inicjatywy był pozytywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej, w której żyjemy. Stworzenie punktu spotkań, które będzie miejscem przytulnym, spokojnym, gdzie każdy będzie mógł odnaleźć pewność siebie oraz przekonanie o własnej wartości pod okiem specjalistów.

Centralną wartością dla nas jest rozwój, który postrzegamy w trzech uzupełniających się płaszczyznach:

 • Harmonijny rozwój psychospołeczny dziecka od początku życia do dorosłości.
 • Świadomy samorozwój w kierunku samorealizacji i podwyższenia jakości własnego życia.
 • Rozwój świadomości społecznej w oparciu o takie wartości jak współodpowiedzialność, wzajemny szacunek wobec grupy i innych osób, wolność oraz godność.

W punkt! to przedsięwzięcie kształtujące społeczno-lokalną postawę. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w tworzenie miejsca do rozwijania swoich zdolności oraz rozpoznawania swoich mocnych stron i talentów.

W ramach projektu udało się pozyskać wyposażenie, z którego korzystać mogą podopieczni Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu:

 • Zestaw do warsztatów mydlanych,
 • Artykuły plastyczne, papiernicze,
 • Książki, scenariusze do prowadzenia zajęć z młodzieżą,
 • Tablicę magnetyczną – białą i akcesoria do niej,
 • Projektor i ekran,
 • Boombox CD/USB,
 • Atlas do ćwiczeń,
 • Stepper do ćwiczeń,
 • Stół do Pin-Ponga,
 • Meble (regały, kanapa, stół),
 • Drobne artykuły wyposażenia wnętrz (lampy, organizery, wieszaki, poduszki, narzuty, dekoracje, itp.),
 • Elementy wyposażenia kuchni (sztućce, formy do pieczenia, szkło, kosz),
 • Blender kuchenny,
 • Maszynę do szycia oraz tkaniny do warsztatów,
 • Żelazko parowe,
 • Apteczkę szkolną.

Zakupiony sprzęt pozwala na realizację wszechstronnych i rozbudowanych warsztatów z różnych dziedzin, m. in warsztaty plastyczne i krawieckie, warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe, zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia teatralne, projekcję filmów i wiele innych! W trakcie trwania projektu to młodzież organizowała swoją przestrzeń, tworzyła stanowiska do kreatywnego spędzania czasu wolnego!

Środki na realizację projektu zostały pozyskane w ramach konkursu organizowanego przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod hasłem Spółdzielnia Pomysłów”.