Wolontariat

Z Fundacją “Nie wykluczaj mnie”

Wolontariat

Możesz włączyć się w podejmowane przez Fundację działania w formie wolontariatu. Rozwijaj swoje umiejętności wspólnie z nami!

  • pisanie projektów w młodym energicznym zespole,
  • prowadzenie profilu w mediach społecznościowych,
  • współpraca z innymi organizacjami oraz instytucjami.

Poznaj siebie – poznając innych!

Fundacja „Nie wykluczaj mnie” powstała z chęci niesienia różnorodnych form pomocy, przede wszystkim młodzieży oraz rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do przezwyciężania aktualnych życiowych trudności.

W tym celu, prowadzimy działania w wielu obszarach, takich jak: profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, wsparcie rodzin w procesie wychowawczym, rozwój zainteresowań i właściwych nawyków spędzania czasu wolnego, ochronę i promocję zdrowia, upowszechnianie praw dziecka, działalność charytatywną, promocję i organizację wolontariatu.

Nie zwlekaj! Napisz do nas teraz. Możesz skontaktować się z nami pisząc e-maila lub napisz do nas na Facebook’u!