“PoMOCna dłoń”

Profilaktyka zdrowia psychicznego

Zaczynamy rok 2023 nowym projektem,  pt. „PoMOCna dłoń” Projekt realizowany jest w okresie od od 1 stycznia do 30 czerwca 2023r i zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.

Celem realizacji zadania publicznego jest upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

Warsztaty odbywać się będą w placówkach szkolno – wychowawczych i edukacyjnych oraz oświatowych, ponieważ jak wiadomo środowisko szkolne i rówieśnicze może wzmacniać zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, ale też ujawniać istniejące problemy lub je powodować.

Warsztaty będę miały charakter spotkań grupowych z psychologiem, psychopedagogiem oraz socjoterapeutą. Spotkania z uczestnikami projektu odbywać się będą w czasie godziny wychowawczej w szkole czy innej placówce. Na zakończenie projektu przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny z nagrodami, pt. “eMOCje a TY”, wśród wszystkich chętnych uczestników projektu.

Miejscem realizacji zadania będzie siedziba fundacji na ul. Młyńskiej 3/13 Poznań, a także placówki oświatowe i instytucje zajmujące się pomocą dla osób wykluczonych na terenie powiatu poznańskiego m.in miasto Poznań, Zalasewo, Swarzędz, Kobylnica, Kostrzyn.

Odbiorcami projektu jest młodzież w wieku 10 – 17 lat.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Młodzieżowy Punkt Terapeutyczny – Wsparcie dla Ukrainy

Pomoc Ukrainie w obliczu konfliktu zbrojnego – 24 lutego 2022r.

Celem projektu było wsparcie w adaptacji i integracji uchodźców z Ukrainy, w szczególności młodzieży w wieku 10 – 17 lat.

Otrzymana w Punkcie Terapeutycznym pomoc pozwoliła uchodźcom w sposób aktywny i sprawny poruszać się w nowym dla nich środowisku. Warsztaty grupowe i zajęcia indywidualne z zakresu psychologii, socjoterapii oraz poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej pomogły w zapewnieniu podstawowych potrzeb emocjonalnych młodzieży.

Współpracowaliśmy z miejskimi jednostkami pomocy dla uchodźców. Działania w Młodzieżowym Punkcie Terapeutycznym podejmowane były w okresie od maja do końca września 2022 roku. Spotkania warsztatowe i indywidualne pozwoliły na rozwój zdolności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i osobistych, przy uwzględnieniu czynników środowiskowych nowego miejsca zamieszkana, nowej społeczności lokalnej. Specjaliści pracujący w Młodzieżowym Punkcie dostosowali warunki i formy pracy do indywidualnych potrzeb.

Warsztaty oraz zajęcia podsumowujące projekt  miały na celu wspólną adaptację i integrację z młodzieżą z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu.

Podczas projektu młodzież poznała i zwiedziła lokalne atrakcje na terenie Miasta Poznania. Projekt zakończyły wspólne warsztaty  w Młodzieżowym Punkcie Terapeutycznym. Pokazaliśmy młodym ludziom, iż pomimo różnic kulturowych myślą oraz funkcjonują podobnie na całym świecie.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

MPT – Młodzieżowy Punkt Terapeutyczny

Dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów

W maju 2022r. Fundacja „Nie wykluczaj mnie” pozyskała i odremontowała lokal, zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 3/13.  Początkowo miejsce to miało służyć stacjonarnej realizacji projektów i przedsięwzięć prowadzonych przez organizację.

Jednakże Zarząd Fundacji w porozumieniu z socjoterapeutką – Magdaleną Glumińską postanowił rozpocząć nowy projekt o nazwie Młodzieżowy Punkt Terapeutyczny. W zamyśle miała to być odpowiedź na współczesne problemy młodzieży – występowanie kryzysów, zaburzeń psychicznych, uzależnień, zaniedbań w różnych obszarach.

Aktualnie młodzi ludzie i ich rodzice zmagają się z problemem utrudnionej dostępności do specjalistów pracujących z nastolatkami. Niejednokrotnie terminy oczekiwania na przyjęcie są wydłużone, a wiele sytuacji wymaga pilnych interwencji.

Tak powstał zespół składający się z psychologa, pedagoga oraz socjoterapeuty, którzy świadczą usługi z zakresu: pomocy psychologicznej, psychoterapii, poradnictwa i pomocy pedagogicznej, diagnozy i terapii pedagogicznej, terapii ręki, socjoterapii i arteterapii.

Dnia 09 września 2022r. miało miejsce oficjalne otwarcie Punktu. Mamy nadzieję, że projekt będzie się rozwijał, a do naszego grona dołączą kolejni specjaliści.

Zapraszamy do obserwowania Młodzieżowego Punktu Terapeutycznego na platformie społecznościowej Facebook.