Długopole-Zdrój 2023

Profilaktyka uzależnień od alkoholu i nowych substancji psychoaktywnych.

dlugopole_zdroj

Projekt pt. „Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży połączonego z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonych problemem uzależnień od alkoholu i nowych substancji psychoaktywnych.”

W okresie od czerwca do sierpnia 2023r. zorganizowaliśmy cykl czterech dwugodzinnych warsztatów w Ośrodku Kuratorskim nr 3 w Poznaniu. Warsztaty prowadzone były przez pedagogów, psychologa, socjoterapeutę i kuratorów sądowych. Dotyczyły tematyki integracji grupowej, asertywności i budowania własnej tożsamości, podnoszenia własnej samooceny i poznawania swoich mocnych stron oraz profilaktyki uzależnień.

W ramach projektu zorganizowana została gra terenowa z biegiem na orientację dla odbiorców projektu oraz podopiecznych.

Głównym punktem projektu był wypoczynek letni z oddziaływaniami socjoterapeutyczno-profilaktycznymi oraz wychowawczymi w miejscowości Długopole Zdrój oraz okolicy.

Pięciodniowy wyjazd wypoczynkowy połączony został z oddziaływaniami profilaktycznymi, socjoterapeutycznymi i wychowawczymi. Podczas wyjazdu socjoterapeutycznego czekało na młodzież wiele atrakcji: wycieczka piesza w Długopolu – Zdrój, zwiedzanie Parku Zdrojowego i pijalni wód, wycieczka do Kłodzka, zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej, podziemi kłodzkiej starówki, mostu gotyckiego na Młynówce oraz rynku i ratusza, zwiedzanie Muzeum Ziemi Kłodzkiej, wycieczka do Międzygórza – zwiedzanie rezerwatu wodospadu Wilczki oraz przejście do schroniska na Śnieżniku. A co najciekawsze – była też wycieczka piesza po Górach Bystrzyckich i Orlickich w okolicach Długopola-Zdrój oraz ognisko z konkursami i „Wieczornica” na terenie ośrodka w Maćkowicach.