Świąteczne warsztaty dla dzieci

„Woskowe Cuda”

W ostatnim tygodniu mieliśmy niezwykłą przyjemność zorganizowania warsztatów dla rozwoju wspólnoty lokalnej w Międzyrzeczu, które odbyły się dzięki zaangażowaniu i środkom własnym Fundacji Nie wykluczaj mnie. To wyjątkowe wydarzenie było nie tylko momentem inspiracji, ale także dowodem na siłę lokalnego zaangażowania.

W magicznym przedświątecznym nastroju dzieci zebrały się na wyjątkowych warsztatach „Woskowe Cuda” w siedzibie filii naszej Fundacji, gdzie nie tylko odkrywały tajemnice sztuki, ale również rozwijały ważne umiejętności społeczne. Przy zapachu świeżych choinkowych igieł, zanurzyły się w fascynującym świecie wtapiania ozdób w woskowe świece.

Podczas warsztatów dzieci miały okazję wyrazić swoją kreatywność, wybierając i umieszczając ozdoby w wosku. Każde dziecko tworzyło unikalną, magiczną świecę, będąc głównym artystą swojego projektu. Na zakończenie warsztatów każde dziecko opuszczało pracownię z niepowtarzalną, własnoręcznie wykonaną świecą, ale przede wszystkim z nowymi umiejętnościami społecznymi, które wzbogaciły ich doświadczenia i przygotowały do magicznego okresu świątecznego.

Serdeczne podziękowania dla Katarzyny Sieniuć-Muraszow, która poprowadziła spotkanie.

Przeczytaj więcej w artykule…

“PoMOCna dłoń”

Profilaktyka zdrowia psychicznego

Zaczynamy rok 2023 nowym projektem,  pt. „PoMOCna dłoń” Projekt realizowany jest w okresie od od 1 stycznia do 30 czerwca 2023r i zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.

Celem realizacji zadania publicznego jest upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

Warsztaty odbywać się będą w placówkach szkolno – wychowawczych i edukacyjnych oraz oświatowych, ponieważ jak wiadomo środowisko szkolne i rówieśnicze może wzmacniać zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, ale też ujawniać istniejące problemy lub je powodować.

Warsztaty będę miały charakter spotkań grupowych z psychologiem, psychopedagogiem oraz socjoterapeutą. Spotkania z uczestnikami projektu odbywać się będą w czasie godziny wychowawczej w szkole czy innej placówce. Na zakończenie projektu przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny z nagrodami, pt. “eMOCje a TY”, wśród wszystkich chętnych uczestników projektu.

Miejscem realizacji zadania będzie siedziba fundacji na ul. Młyńskiej 3/13 Poznań, a także placówki oświatowe i instytucje zajmujące się pomocą dla osób wykluczonych na terenie powiatu poznańskiego m.in miasto Poznań, Zalasewo, Swarzędz, Kobylnica, Kostrzyn.

Odbiorcami projektu jest młodzież w wieku 10 – 17 lat.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Młodzieżowy Punkt Terapeutyczny – Wsparcie dla Ukrainy

Pomoc Ukrainie w obliczu konfliktu zbrojnego – 24 lutego 2022r.

Celem projektu było wsparcie w adaptacji i integracji uchodźców z Ukrainy, w szczególności młodzieży w wieku 10 – 17 lat.

Otrzymana w Punkcie Terapeutycznym pomoc pozwoliła uchodźcom w sposób aktywny i sprawny poruszać się w nowym dla nich środowisku. Warsztaty grupowe i zajęcia indywidualne z zakresu psychologii, socjoterapii oraz poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej pomogły w zapewnieniu podstawowych potrzeb emocjonalnych młodzieży.

Współpracowaliśmy z miejskimi jednostkami pomocy dla uchodźców. Działania w Młodzieżowym Punkcie Terapeutycznym podejmowane były w okresie od maja do końca września 2022 roku. Spotkania warsztatowe i indywidualne pozwoliły na rozwój zdolności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i osobistych, przy uwzględnieniu czynników środowiskowych nowego miejsca zamieszkana, nowej społeczności lokalnej. Specjaliści pracujący w Młodzieżowym Punkcie dostosowali warunki i formy pracy do indywidualnych potrzeb.

Warsztaty oraz zajęcia podsumowujące projekt  miały na celu wspólną adaptację i integrację z młodzieżą z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu.

Podczas projektu młodzież poznała i zwiedziła lokalne atrakcje na terenie Miasta Poznania. Projekt zakończyły wspólne warsztaty  w Młodzieżowym Punkcie Terapeutycznym. Pokazaliśmy młodym ludziom, iż pomimo różnic kulturowych myślą oraz funkcjonują podobnie na całym świecie.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.