Eko-Ścieżka Sensoryczna

Dom Pomocy Społecznej Ugory w Poznaniu

Fundacja “Nie wykluczaj mnie” w ramach działań projektowych wykonała Eko-Ścieżkę Sensoryczną na terenie ogrodu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory w Poznaniu. Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej odbiorców projektu oraz integracja międzypokoleniowa. Projekt (wykonanie ścieżki) był realizowany przez młodzież z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu oraz podopiecznych i wolontariuszy Fundacji, pod opieką kadry pedagogicznej.

Podczas projektu otrzymaliśmy wsparcie fotografa –  wolontariusza oraz terapeuty zajęciowego – Justyny Merdy, dziękujemy!

W ramach integracji międzypokoleniowej przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczne z elementami hortiterapii.

Ścieżka sensoryczna okazała się idealnym miejscem na poprawę kondycji fizycznej osób starszych. Przebywanie w ogrodzie, kontakt z roślinami pobudza zmysły, poprawia sprawność procesów poznawczych oraz daje możliwości poprawy relacji społecznych. Ponadto wykonywanie prac ogrodniczych przez młodzież zintegrowało grupę, wzmocniło poczucie własnej wartości, umożliwiło uzyskanie nowych kompetencji i umiejętności.

Ścieżka została przygotowana tak, aby była trwała i służyła pensjonariuszom również po zakończeniu projektu.

Projekt finansowany ze środków firm zrzeszonych w ABL Poznań Chapter w ramach konkursu Green Walk Around The Block 2022 ! CAMP Chwaliszewo75 Centrum PISOP