Borne Sulinowo 2020

„Wyjazd profilaktyczno-socjoterapeutyczny”

Fundacja „Nie wykluczaj mnie” mimo trudów związanych z pandemią COVID-19 ponownie zorganizowała wyjazd wakacyjny dla młodzieży. Pozyskane środki z Miasta Poznania z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w ramach: otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020r.,  pozwoliły na zorganizowanie wypoczynku letniego. Uczestnikami projektu byli zarówno podopieczni Fundacji jak i wychowankowie Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu oraz Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Poznaniu (przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu).

Tego roku postawiliśmy na sprawdzone już przez nas miejsce – Borne Sulinowo. Wypoczynek letni odbył się w miejscu atrakcyjnym pod względem przyrodniczym i historycznym.

W ramach wypoczynku zorganizowano:

  • Wycieczkę rowerową – „Wrzosowiska kłomińskie”,
  • Wycieczkę pieszą – „Doliną Piławy”,
  • Zwiedzanie fortyfikacji z okresu II Wojny Światowej i „zimnej wojny”,
  • Przejazd historycznym pojazdem militarnym – Amfibią PTS,
  • Spływ kajakowy rzeką Piławą,
  • Bieg na orientację – gra terenowa,
  • Warsztaty profilaktyczne,
  • Ognisko z konkursami nad jeziorem Pile.

Przeprowadzone działania w ramach projektu miały na celu promocję zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności współpracy, podwyższenie kompetencji społecznych, budowanie postawy asertywności, integrację, budowanie lokalnej grupy wsparcia.

Głównym celem wyjazdu socjoterapeutycznego było nabycie przez uczestników świadomości istnienia atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu.