Borne Sulinowo 2019

„Survivalowy wyjazd profilaktyczno-socjoterapeutyczny”

Borne Sulinowo 2019

Fundacja „Nie wykluczaj mnie” wakacje letnie 2019r. zaczęła bardzo intensywnie.  Pozyskane środki z Miasta Poznania z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w ramach: otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019r.,  pozwoliły na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz zorganizowanie wypoczynku letniego. Uczestnikami projektu byli zarówno podopieczni Fundacji jak i wychowankowie Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu.

Realizacja projektu zaczęła się od organizacji imprezy plenerowej – biegu na orientację, który odbył się w Poznaniu w Parku Cytadela. Podczas wydarzenia, uczestnicy podzieleni na grupy pokonywali trasę biegu – pełną interesujących i ciekawych zadań, które rozwijały przede wszystkim umiejętność poprawnej komunikacji, co za tym idzie umiejętność pracy w zespole.

Przeprowadzone zostały także warsztaty edukacyjno–profilaktyczne, które integrowały grupę i podwyższały kompetencje społeczne, budując tym samym lokalną grupę wsparcia dla młodzieży uczestniczącej w projekcie.

Kolejnym zadaniem wynikającym z projektu była organizacja wypoczynku letniego. Borne Sulinowo zostało odkryte na nowo przez odbiorców projektu. Wypoczynek letni odbył się w miejscu atrakcyjnym pod względem przyrodniczym i historycznym.

W ramach wypoczynku zorganizowano:

  • Wycieczkę rowerową – „Wrzosowiska kłomińskie”,
  • Wycieczkę pieszą – „Doliną Piławy”,
  • Zwiedzanie fortyfikacji z okresu II Wojny Światowej i „zimnej wojny”,
  • Przejazd historycznym pojazdem militarnym – Amfibią PTS,
  • Spływ kajakowy rzeką Piławą,
  • Bieg na orientację – gra terenowa,
  • Warsztaty profilaktyczne,
  • Ognisko z konkursami nad jeziorem Pile.

Przeprowadzone działania w ramach projektu miały na celu promocję zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności współpracy, podwyższenie kompetencji społecznych, budowanie postawy asertywności, integrację, budowanie lokalnej grupy wsparcia.

Głównym celem wyjazdu socjoterapeutycznego było nabycie przez uczestników świadomości istnienia atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu.