“PoMOCna dłoń”

Profilaktyka zdrowia psychicznego

Zaczynamy rok 2023 nowym projektem,  pt. „PoMOCna dłoń” Projekt realizowany jest w okresie od od 1 stycznia do 30 czerwca 2023r i zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.

Celem realizacji zadania publicznego jest upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

Warsztaty odbywać się będą w placówkach szkolno – wychowawczych i edukacyjnych oraz oświatowych, ponieważ jak wiadomo środowisko szkolne i rówieśnicze może wzmacniać zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, ale też ujawniać istniejące problemy lub je powodować.

Warsztaty będę miały charakter spotkań grupowych z psychologiem, psychopedagogiem oraz socjoterapeutą. Spotkania z uczestnikami projektu odbywać się będą w czasie godziny wychowawczej w szkole czy innej placówce. Na zakończenie projektu przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny z nagrodami, pt. “eMOCje a TY”, wśród wszystkich chętnych uczestników projektu.

Miejscem realizacji zadania będzie siedziba fundacji na ul. Młyńskiej 3/13 Poznań, a także placówki oświatowe i instytucje zajmujące się pomocą dla osób wykluczonych na terenie powiatu poznańskiego m.in miasto Poznań, Zalasewo, Swarzędz, Kobylnica, Kostrzyn.

Odbiorcami projektu jest młodzież w wieku 10 – 17 lat.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.